برخی از امکانات نرم افزار یاسان

Robert Davis

قسمت کنترل منحنی نمودار

در بخش میکروب شناسی کشت انواع نمونه ها از جمله کشت خون ، ادرار، زخم، خلط و رنگ امیزی و مشاهده آنها زیر میکروسکوپ و همچنین تعیین سوش میکروبی با انجام تست های بیوشیمیایی بطور اختصاصی انجام می شود.

Robert Davis

کنترل و ارسال نسخ

یکی دیگر از بخش های پیشرفته این آزمایشگاه بخش هورمون شناسی می باشد.این بخش به دلیل داشتن دستگاههای دقیق و پیشرفته و استفاده از کیت های دقیق و معتبر توانسته پاسخگوی انجام تست های هورمون شناسی بطور وسیع باشد.

Kristina Castle

بخش جوابدهی

بخش ایمنولوژی آزمایشگاه پاتوبیولوژی نمونه به منظور انجام آزمایشات ایمنولوژی، آلرژی و روماتولوژی راه اندازی گردیده است.هدف اصلی این بخش انجام آزمایشات تخصصی مورد نیاز بیماران با دقت و سرعت بالا انجام گردد.

Anthony Wills

بخش پذیرش

بخش بیوشیمی از مهمترین بخشهای آزمایشگاه محسوب می‌شود. این بخش با دارا بودن مجهزترین و دقیق‌ترین دستگاه‌های آزمایشگاهی علاوه بر تست‌های روتین بیوشیمی توانایی انجام پیشرفته ‌ترین آزمایشات را به دست آورده است.

جهت مشاهده مجوز شرکت می توانید بر روی دکمه مجوز رسمی
در زیر یا در منوی بالای سایت کلیک فرمایید تا از مجوز رسمی از شرکت مطلع شوید.
مدیر عامل شرکت :مهندس بانان

برخی از امکانات ویژه نرم افزار یاسان